Antiwear (AW)-Extreme Pressure (EP)-Frictionmodifiers (FM) Additive

  • een reeks van EP , Antiwear en Friction Modifier-producten
  • voor boor- en snijoliën, motorolie, diverse industriële oliën en vetten

Logo ICS

AW-EP-FM-Additive


Integrated Chemicals biedt een assortiment AW/EP/FM-additiven voor verschillende toepassingen in smeermiddel en olies. Afhankelijk van de toepassing kunnen wij een geschikt product aanbevelen, of kijk hieronder voor een overzicht.


AW/EP/FM-additiven worden aan smeermiddelen toegevoegd om de tribologische eigenschappen te verbeteren, d.h. het voorkomen van het lassen van twee metalen oppervlakken die tegen elkaar wrijven. Bij extreem hoge druk kunnen twee metalen worden gelast tussen twee oppervlakken die tegen elkaar wrijven. Vervolgens worden EP/AW-additieven gebruikt. Onder hoge druk ontwikkelen zich hoge temperaturen in het smeermiddel. Afhankelijk van de drager komen zwavel, fosforzuur of gechloreerde koolwaterstoffen uit het additief vrij. Onder deze omstandigheden reageert de vrijgekomen stof direct met het metalen oppervlak. De verbindingen vormen lagen op het metalen oppervlak die onder de hoge druk worden afgeschoven, waardoor de metalen oppervlakken niet kunnen lassen. Onze additieven zijn antiwear additieven met een hoge drukbestendigheid. Deze houden de smeerfilm ook bij hoge druk in stand.